MOBI – căi navigabile în Regiunea Carpatică

by Pylypenko Vadym

Pe 27 august 2021, au avut loc discuții constructive și prezentări interesante  la Masa rotundă axată pe „Căile navigabile din regiunea Carpatică” în cadrul proiectului MOBI implementat prin Programul ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014-2020.

Evenimentul a fost susținut de Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională „IARDI” (UA), Consiliul Regional Zakarpattia (UA), Consiliul Județean Maramureș (RO) și Consiliul Județean Satu Mare (RO) și Autoguvernarea Szabolcs-Szatmár- Județul Bereg (HU) cu participarea directă a reprezentanților regiunilor de graniță: Brigitta László, Mihaela Lițe și Matej Ovčiarka. Datorită sprijinului și cooperării partenerilor, evenimentul a adus o discuție activă asupra acestor probleme importante. Masa rotundă a avut loc într-un mod on-line.

 Nataliya Nosa, Director Executiv al Asociației Internaționale a Instituțiilor de Dezvoltare Regională, Ucraina, a deschis evenimentul și a oferit participanților o privire de ansamblu asupra stadiului actual al implementării proiectului MOBI. În prezent, majoritatea problemelor importante din punct de vedere strategic ale comunicațiilor eficiente în regiunea Carpaților au fost discutate de parteneri și experți în proiect, s-au purtat discuții pe diferite teme, și anume obstacolele comunicațiilor feroviare, comunicațiilor aeriene, dezvoltarea coridoarelor de transport și drumurilor pentru biciclete. Nataliya și-a exprimat speranța că prezentările experților și viziunea experților vor fi susținute de instituții și agenții profesionale, autorități și autoguvernări și vor fi luate în considerare la elaborarea Planului de mobilitate.

Brigitta László, Consiliul Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria, a salutat participanții și a subliniat că tema conexiunilor navigabile este de mare importanță, întrucât toate țările de graniță au un râu comun, adică râul Tisa. În acest sens, toate județele partenere ar trebui să coopereze și să rezolve împreună problemele.

Mihaela Liţe, Consiliul Județean Maramureș, România, a subliniat că este important ca activitatea experților din diverse domenii ale planului de mobilitate să se dezvolte. Tema comunicațiilor navigabile apă este important de discutat și inclus în Planul de Mobilitate, deși în Maramureș nu există transport pe apă. Ea și-a exprimat speranța pentru succesul mesei rotunde și a urat noroc tuturor.    

Matej Ovčiarka, Șeful Departamentului de Dezvoltarea Regională a Autoguvernării regiunii, Košice, Slovacia, a mulțumit partenerilor pentru invitația la întâlnire și și-a exprimat convingerea că întâlnirile ar putea fi organizate offline în curând. El a subliniat că prin cooperare este posibilă îndeplinirea eficientă a tuturor obiectivelor incluse în proiect. Legăturile de transport ale regiunilor implicate în proiect reprezintă un subiect important al proiectului, fie că este vorba de transport rutier, transport aerian sau transport pe apă. Dl Ovčiarka a declarat că implementarea în colaborare a proiectului va aduce cetățenilor din toate regiunile participante noi oportunități în domeniul transportului și recreerii și că regiunea autonomă Kosice este deschisă pentru viitoarea cooperare transfrontalieră.

Robert Vass, expert extern al Consiliului Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria, a oferit o imagine de ansamblu asupra rețelei de căi navigabile a Ungariei și a declarat că cele două râuri principale din Ungaria sunt Dunărea și Tisa. Dl Vass s-a concentrat pe lungimea căilor navigabile ale județului și a dimensiunilor bărcilor ce pot fi utilizate pe aceste căi navigabile. Atenția sa s-a concentrat apoi pe aspectul turistic al utilizării râului și pe partea recreativă. S-a spus că, pe baza modelului Europei de Est, turismul cu barca de vacanță a fost lansat în Ungaria în 2020 și, pe lângă excursiile cu barca, există  canotajul care este o formă sănătoasă de excursie ecologică.

Mykola Pigulyak, Șeful departamentului de construcții și arhitectură al Administrației Regionale de Stat Zakarpattia, Ucraina, a mulțumit organizatorilor pentru oportunitatea de a participa la proiectul MOBI și a subliniat importanța implicării agențiilor guvernamentale legate de amenajarea teritoriului în astfel de conferințe. Dl Pigulyak a afirmat că transportul pe căi navigabile interioare în majoritatea coridoarelor de transport europene este o alternativă competitivă și o completare a transportului rutier și feroviar. Cu toate acestea, până acum nu a fost utilizat pe scară largă în Ucraina. Experiența europeană arată că în ultimele decenii, transportul fluvial a pătruns cu succes pe noi piețe, printre care și transportul de containere maritime către interiorul țării. Pătrunderea sa pe piețele transportului continental de mărfuri generale și de cabotaj devine, de asemenea, o nouă opțiune pentru rezolvarea problemelor din domeniul distribuției de mărfuri care răspund nevoilor logistice moderne. Apoi a dat o perspectivă asupra rutelor interioare ale Europei și a contracției necesare transportului pe apă în diferite părți ale fluviului Dunărea în comparație cu parametrii pentru râul Tisa din apropierea orașului Chop, unde adâncimea de contracție ar trebui să fie de 1,80 m, în timp ce inaltimea podului este de 5,88 m. Portul fluvial din zona Zahony-Chop este prevăzut de un document oficial din 2006. Acest port este considerat a fi un punct de plecare al rețelei de transport pe apă a râului Tisa cu o lungime de 630 km, cu perioadă de navigație de aproximativ 280 de zile pe an.

Domnul Pigulyak a prezentat evoluțiile neoficiale ale tinerilor arhitecți urbaniști cu privire la perspectivele teritoriilor râului Tisa cu extinderea unor funcționalități a portului planificat din Chop, și cu posibilitatea amenajării unui rezervor în lunca râului Latorica, conectat prin canale cu râul Tisa. El a concluzionat că, odată cu formarea de noi porturi și rute de apă, este posibil să se reducă comunicarea între mări și să se îmbunătățească logistica în Europa.

Liudmyla Kozlovska, expert, Ucraina, a prezentat situația actuală cu punctele de trecere a frontierei care folosesc conexiuni pe apă. Astăzi există un singur punct de control în regiunea Zakarpattia („Dzvinkove-Lonya”) care conectează și folosește apa pentru traversare. Există un feribot care permite pasagerilor și mașinilor să traverseze râul Tisa din Ucraina în Ungaria și invers. Cu toate acestea, crearea mai multor noi treceri cu feribotul, și anume „Szatmarcseke-Tiszakorod – Badalovo-Varievo” și „Tiszaszentmarton – Solovka”, a fost planificată în cadrul Instrumentului european de vecinătate. În ceea ce privește turismul de agrement acvatic, în regiunea Zakarpattia râul Tisa din apropierea punctului de control „Vylok – Tiszabecs” este utilizat activ pentru canotaj. Ea a exprimat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii dezvoltării infrastructurii la punctele de trecere a frontierei și, din acest motiv, o reuniune pe teren a Comitetului Radei Supreme pentru Integrare Europeană va avea loc în regiunea Zakarpattia la mijlocul lunii septembrie.

Henadii Maltsev, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, a împărtășit experiența Autorității Porturilor Maritime din Ucraina în participarea la Programul Dunăre prin proiectul „DIONYSUS”. Scopul proiectului este de a sprijini integrarea inteligentă și durabilă a Dunării în lanțurile internaționale de transport ale coridoarelor de transport Uniunea Europeană-Europa Centrală și de Est. Pentru Ucraina, participarea la proiect va fi primul pas în cooperare deplină cu Comisia Europeană pentru a atrage investiții suplimentare în dezvoltarea porturilor ucrainene de pe Dunăre (ponderea fluxurilor de mărfuri este de aproximativ 30% din fluxul total de mărfuri în toate statele membre în Comisia Dunării). Dl. Maltsev și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea Ucrainei de a participa la proiecte comune ale UE, care în viitor pot oferi dezvoltare unor regiuni din Odessa și altor regiuni.

Reinhold Stadler, expert a Consiliului Județean Maramureș, România, a prezentat sistemul de căi navigabile din România. Căile navigabile din România sunt concentrate mai ales în sud, în principal de-a lungul Dunării. În prezent, prioritatea la nivel național este acordată dezvoltării conexiunii căilor navigabile pe Dunăre, în timp ce râul Tisa nu este utilizat pe scară largă pentru navigație. Cu toate acestea, domnul Stadler a afirmat că râul Tisa este esențial pentru bunăstarea economiei atât a României, cât și a Ucrainei, există un potențial de a naviga pe râu în scopuri turistice, iar râul poate fi folosit și pentru infrastructura de ciclism.

Barbara Kovacheva,  regiunea autoguvernată Košice, Slovacia, a remarcat că regiunea autonomă Košice nu are competențe directe în gestionarea apei și a apelor subterane, resursele naturale de apă de vindecare și cursurile de apă sunt gestionate doar de Republica Slovacă. Barbara a prezentat legislativul de gospodărire a apelor în Guvernul Slovaciei, care este responsabil pentru determinarea conceptului de dezvoltare a navigației interioare, porturi și căi navigabile, asigurând dezvoltarea și modernizarea căilor navigabile în conformitate cu politica de transport aprobată, reprezentând Republica Slovacă în probleme de navigația interioară în relațiile cu organizațiile internaționale care activează în domeniul navigației interioare. Ea a declarat că regiunea autonomă Košice încearcă să dezvolte regiunea, fiind în comunicare directă cu întreprinderea slovacă de management al apei. Regiunea autonomă Košice a elaborat un document strategic, Rețeaua Skeletală de Drumuri pentru Biciclete, marea majoritate dintre acestea fiind pe coridoare ale cursurilor de apă.    

În sesiunea de concluzii, Nataliya Nosa, Director Executiv al Asociației Internaționale a Instituțiilor de Dezvoltare Regională, Ucraina, a mulțumit tuturor vorbitorilor Mesei rotunde pentru prezentările lor profesionale de mare valoare informativă și a subliniat importanța strategică a opiniilor experților lor. Proiectul „Portul Fluvial Tisa” este un proiect important și fezabil din punct de vedere strategic, care vizează înființarea unei companii de transport maritim pentru implementarea transporturilor internaționale de mărfuri, care prevede construirea și punerea în funcțiune a portului fluvial de pe malul drept al râului Tisa. Pe baza celor menționate mai sus este necesară crearea unui grup de lucru pe „Căile navigabile din regiunea Carpatică” cu participarea reprezentanților maghiari, ucraineni, slovaci și români. În perioada 11-12 octombrie 2021, în cadrul atelierului tematic din Ungaria, vor avea loc întâlniri și discuții ulterioare pe tema „Conexiuni la apă” în cadrul proiectului „MOBI”. Următoarea (și ultima) masă rotundă „Infrastructura de frontieră” planificată să aibă loc pe 4 octombrie 2021, on-line.

Centrul de presă al Asociației IARDI

Related Articles