MASĂ ROTUNDĂ PE TEMA AVIAȚIEI. COMUNICAT DE PRESĂ 2

by Pylypenko Vadym

Comunicat de presă 2.
Masă rotundă pe tema aviației Infrastructură de graniță modernă pentru o regiune carpatică de success.

Pe 25 februarie 2021, regiunile de frontieră au participat la discuții constructive și prezentări importante în cadrul mesei rotunde „Aviația din regiunea Carpaților” implementată în cadrul Programului ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014-2020 și inițiată de Consiliul Județean Maramureș.

Evenimentul a fost susținut de Consiliul Regional Zakarpattia, Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Județean Satu Mare, Autoguvernarea regiunii Szabolcs-Szatmár-Bereg și Regiunea de Autoguvernare Kosice cu participarea activă a instituțiilor internaționale, și anume: Asociația Internațională a Regiunilor de dezvoltare IARDI și Asociația Regiunilor de Frontieră ale Uniunii Europene (AEBR). În baza parteneriatului dintre autoritățile guvernamentale și de auto-guvernare, instituții de dezvoltare regională, organizații internaționale și instituții profesionale   s-a organizarea unei discuții active pe această temă complexă.

Martín Guillermo Ramírez, secretar general al Asociației regiunilor europene de frontieră AEBR. AEBR este una dintre cele mai puternice organizații internaționale implicate în elaborarea politicilor europene la nivelul Uniunii Europene, care include mai mult de 100 de regiuni de frontieră, guverne locale, asociații euroregionale și organizații internaționale care joacă un rol important la nivel macroregional. „AEBR” acumulează cea mai bună experiență a țărilor europene în diferite domenii de activitate economică, inclusiv dezvoltarea aviației (nota autorului)

Martín Guillermo Ramírez a oferit recomandări practice privind dezvoltarea aviației și rolul aeroporturilor regionale și locale și a informat despre experiența regiunilor europene de frontieră și tendințele dezvoltării aviației la nivel macroregional, a dezvăluit importanța și perspectivele serviciilor aeriene în regiunea Carpaților prin intermediul abordărilor de tip cluster.

Martín Guillermo Ramírez: Dezvoltarea călătoriilor aeriene este o problemă destul de controversată din cauza provocărilor pandemiei. Cu toate acestea, este necesar să fie planificate măsuri pentru restabilirea capacității după depășirea pandemiei și a consecințelor acesteia. De aceea, dezvoltarea conexiunilor aeriene în regiunea Carpaților este unul dintre elementele principale ale dezvoltării rețelei de aeroporturi regionale și a intensificării serviciilor turistice. În provocările actuale, aeroporturile regionale pot juca un rol important. Dezvoltarea unei rețele de aeroporturi regionale ar trebui să ia în considerare aspecte legate de tipul de teren și locațiile care sunt departe de centrele majore de infrastructură, astfel încât lucrările de îmbunătățire a infrastructurii să ia în considerare și starea actuală a aviației în diferite regiuni. Dezvoltarea aeroporturilor este o modalitate bună de a îmbunătăți infrastructura în general, dar având în vedere tendințele, este necesar să fie asigurate criteriile de protecție a mediului, precum și tendința de tranziție de la resurse epuizabile la resurse regenerabile. În sectorul construcției directe a aeroporturilor și al identificării locațiilor și a schimburilor logistice, piatra de temelie este combinarea diferitelor conexiuni de transport, care oferă cel mai mare avantaj așteptărilor și nevoilor consumatorului.

La nivelul UE, la Bruxelles se discută modalitățile de combinare a diferitelor tipuri de servicii, iar principalele măsuri în domeniul conexiunilor aeriene ar trebui să fie distanțarea de planificarea centralizată și concentrarea asupra capacităților și nevoilor regiunilor. Privitor la cooperarea bazată pe conexiuni transfrontaliere și bună vecinătate, integrarea tuturor modurilor de transport poate da cel mai bun rezultat, implicând în mod eficient sectorul privat pentru distribuția adecvată a investițiilor.

Structura nodală este de o importanță capitală în dezvoltarea aeroporturilor regionale: coordonarea cooperării între mai multe aeroporturi care au nevoie de sprijin pentru a respecta standardele relevante și includerea în rețeaua de zbor, care va avea loc după pregătirea corespunzătoare a bazei logistice și a infrastructurii.

Avioanele mici se adaptează cel mai bine nevoilor regiunilor, dar accelerarea dezvoltării oricărui tip de conexiune aeriană este extrem de dificilă. De aceea, succesiunea pașilor și coordonarea partenerilor de proiect și a părților interesate este un aspect cheie care va permite atragerea și implementarea mai eficientă a investițiilor. Regiunea Carpatică este considerată o zonă cu mari oportunități, astfel încât dezvoltarea și prosperitatea acesteia vor afecta sistemele economice ale tuturor țărilor membre din regiunea Carpatică. În domeniul aviației mici, experiența proiectelor comune de aviație internațională este importantă, în special dezvoltarea aeroportului din Basel, care aparține francezilor, dar a fost construit pe cheltuială germană. Desigur, în prezent este dificil să se compare regiunea Rinului de Nord și regiunea Carpaților, dar astfel de exemple există deja în întreaga UE. Un alt exemplu este construirea de mici aeroporturi de aviație la granița Austriei și Germaniei, având în vedere solicitările regiunilor pentru zboruri locale. Orașele mici și chiar satele decid să creeze locații / aerodromuri locale, ceea ce crește semnificativ activitatea economică și are un rezultat excelent cu investiții relativ mici.

La finalul evenimentului, Martín Guillermo Ramírez, secretar general al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR) a vorbit la conferința de presă pentru mass-media ucraineană și a lăudat inițiativa „Conexiuni aeriene în regiunea Carpaților”, care are nevoie de implementare suplimentară și în conformitate cu provocările moderne:

Recent, Europa a încercat să îmbunătățească infrastructura de transport, să schimbe viziunea mobilității și să introducă o abordare multi-nodală a dezvoltării infrastructurii de transport. De aceea, importanței călătoriilor aeriene li se acordă o nouă prioritate, împreună cu îmbunătățirea întregului sistem de transport și a infrastructurii în ansamblu. Datorită restricțiilor datorate carantinei și a consecințelor ei negative, este destul de dificil să se mențină o rețea de aeroporturi mici, dar este vorba de aeronave mici care pot fi o modalitate eficientă nu numai de a trece frontierele, ci și a conexiunilor în general.

Au fost deja discutate exemple, cum ar fi Aeroportul din Basel, unde instalația este situată într-o țară, deținută de o altă țară și construită pe cheltuiala unei a treia, deoarece construcția unui aeroport mic reprezintă un impuls uriaș pentru dezvoltarea infrastructurii. Abordarea principală ar trebui să fie o bună planificare strategică, coordonare și o abordare cluster. Aceasta este ceea ce proiectul „Infrastructura modernă de frontieră – Regiunea Carpatică de succes” poate fi considerat ca un exemplu de abordare cluster. Există multe astfel de proiecte în Europa: putem cita chiar exemplul Andaluziei (Spania) care se învecinează cu Portugalia și în care se utilizează o abordare de tip cluster prin dezvoltarea infrastructurii de transport. Un alt sector este electrificarea și utilizarea combustibilului cu hidrogen, care poate fi considerată principala direcție de dezvoltare a aviației în următorii ani.

Serviciul de presă al Asociației IARDI

Related Articles