Стратегія Карпатського Єврорегіону – 2020 та надалі

by Pylypenko Vadym

Стратегія Карпатського Єврорегіону – 2020 та надалі, є фундаментальним, ключовим середньостроковим стратегічним документом, що базується на аналізі економічних, екологічних даних та показниках соціального розвитку областей КЄ, на основі аналізу ситуації та конкретних потреб мешканців, бізнесу, зацікавлених груп та інших суб’єктів щодо спільного бачення майбутнього. Вона визначає можливі засоби виконання бачення розвитку КЄ, ставить за мету підвищити соціальні, економічні, культурні показники та забезпечення сталого розвитку мегарегіону.

Related Articles