A “MOB”I projekt partnerek 2. Virtuális Találkozója

by Pylypenko Vadym

2020. május 20-án került megrendezésre a „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok Régió” (MOBI) projekt partnereinek második Virtuális Találkozója, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pénzügyi támogatásával. A partnerországokban bevezetett karantén miatt a munkamegbeszélést videokonferencia keretében tartották. A találkozón részt vettek a „MOBI” projekt összes partnerszervezetének képviselői Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából és Magyarországról. A találkozót a Vezetõ Kedvezményezett, a Regionális Fejlesztési Intézmények Nemzetközi Szövetsége “IARDI” kezdeményezte.

A projektet egy nemzetközi konzorcium valósítja meg, beleértve a regionális önkormányzatokat és szakmai intézeteket, nevezetesen: Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége „IARDI” (Ukrajna), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Magyarország), Kassa Önkormányzati Régió (Szlovákia), Máramaros Megyei Tanács (Románia), Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (Románia), Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás (Ukrajna).

A projekt célja: egy fenntartható platform létrehozása az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitásához a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javításával, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítésével, amelynek célja a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban. A projekt egy közös Mobilitási Terv kidolgozását irányozza elő, amely tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén.

A virtuális találkozó fő feladata a projekt megvalósítás Cselekvési Tervének a megvitatása volt, valamint a projekt feladatok és a hatékony szakértői környezet kialakítás jelenlegi helyzetének egyeztetése. Ezentúl áttekintették a projekt Kommunikációs Tervét, a kommunikációs, nyomtatott anyagok mintáit a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 kommunikációs előírásaival összhangban.

A Virtuális Találkozó részvevői megállapodtak abban, hogy a következő virtuális találkozót 2020. június 24-én tartják. A konferencia formája a határ menti régiók járványügyi helyzetétől függ, remélve a jobb helyzetet és a határok megnyitását.

Sajtótájékoztató PDF fomátumban

“IARDI” Nemzetközi Szövetség Sajtóközpontja

Related Articles