Kerekasztal megbeszélés «HATÁRON ÁTNYÚLÓ MOBILITÁSI TERV»

by Pylypenko Vadym

2022. január 26-án a határ menti régiók a Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI CBC Program 2014-2020 keretében megvalósuló MOBI projekt „Határon átnyúló mobilitási terv” témájú kerekasztal-beszélgetése és szakértői előadásai konstruktív vitáinak részesei voltak.

A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (HU) kezdeményezte, a Máramaros Megyei Tanács (RO) és a Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (RO), a Regionális Fejlesztési Intézmények Nemzetközi Szövetsége „IARDI” (UA) és a Kassai Önkormányzati Régió (SK) támogatásával, a határ menti régiók, önkormányzatok képviselőinek, várostervezési és építészeti osztályok vezetőinek, valamint magyar, szlovák, román és ukrán szakértők közvetlen részvételével. A kerekasztal-beszélgetés hibrid formában került megrendezésre.

A találkozó Petruska István, a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás (Ukrajna) helyettes vezetője és Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjével kezdődött. Kiemelték Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fontosságát és egyediségét. Hangsúlyozták azt is, hogy a meglévő határ menti infrastruktúra és mobilitás jelentős bővítést, rekonstrukciót, új közlekedési folyosók és összeköttetések kialakítását igényli. Hangsúlyozták továbbá a Kárpátok régió önkormányzatai és végrehajtó hatóságai közötti együttműködés fontosságát a területrendezés terén. Kiemelték a MOBI projekt fontosságát és a résztvevők aktivitását.

Ezentúl Majorné László Brigitta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Magyarország), Cristina Stern, a Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (Románia), Mihaela Liţe, a Máramaros Megyei Tanács (Románia), Dominika Kovacheva, a Kassai Önkormányzati Régió (Szlovákia), és Nataliya Nosa, a Regionális Fejlesztési Intézmények Nemzetközi Szövetsége „IARDI” (Ukrajna) ügyvezető igazgatója köszöntötte a kerekasztal résztvevőit.

A Kerekasztal megbeszélés több panelbeszélgetésre oszlott, amelyeken a különböző országok, szakterületek, helyi önkormányzatok képviselői, várostervezési és építészeti osztályok vezetői és szakértők tartottak előadásokat különböző témákban.

Így az első panelbeszélgetésen Nataliya Nosa bemutatta a „MOBI” projekt feladatait és eredményeit. Kiemelve a panel témáját, előadásában hangsúlyozta a résztvevők munkájának és együttműködésének sajátosságait a „MOBI” projektben, valamint a projekt egyes résztvevőinek áldozatos hozzájárulását a projekt megvalósításához.

A második panelbeszélgetés keretében „Mobilitás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” címmel Hörcsik Zsolt, Szilágyi Dénes, Vass Róbert és Kovács Zoltán szakértők tartottak előadást. A szakértők előadásaikban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző problémáit emelték ki, nevezetesen:

 • a vízi közlekedés és az alternatív közlekedési módok területi tervezése;
 • vasúti és légi közlekedés;
 • a határokon átnyúló és intermodális közlekedés és az elektromos mobilitás;
 • tömegközlekedés és áruszállítás.

A harmadik panelbeszélgetésre plenáris ülés formájában került sor „Regionális fejlesztési és tervezési eszközök a határ menti régiók számára” címmel. A plenáris ülésen előadást tartott Dudás Ede, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat főépítésze, Mykola Pihulyak, a Kárpátalja Regionális Adminisztráció várostervezési és építészeti osztályának vezetője, Martin Pukančík, a Kassai Önkormányzati Régió térinformatikai osztályának vezetője, Sorina Radu, a Máramaros Megyei Tanács főépítészi osztályának tanácsosa, Ionut Militaru, a Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység tanácsadója.

Az előadók a következőkről beszéltek:

 • Kárpátalja régió tervezési terve, valamint a települések általános tervei;
 • a Kassai Önkormányzati Régió regionális infrastruktúrájának térbeli adatai;
 • Máramaros megye határ menti régióinak területrendezési szabályozása és eszközei;
 • Szatmár megye térképezése és megjelenítése.

Ludmila Kozlovska, Reinhold Stadler és Zinovij Broyde a negyedik panelbeszélgetésen a mobilitási terv nemzeti részeit mutatták be. Az előadók bemutatták:

 • a projekt jelenlegi helyzetét, a Szatmár megyében gyűjtött adatokon alapuló felmérés során kapott információk elemzését;
  • a határokon átnyúló, nemzetközi, interregionális és helyi kapcsolatokat az EU Duna régióra vonatkozó stratégiájával összhangban.

A rendezvényen bemutatásra kerültek a projekt keretében megvalósított különböző térképészeti eszközök, valamint bemutatásra kerültek ezen eszközök alkalmazásának eredményei, és kialakult egy világos struktúra az információk gyűjtésére, feldolgozására és megjelenítésére.

Az „IARDI” Nemzetközi Szövetség Sajtóközpontja

Related Articles