Légiközlekedés a Kárpátok térségében (2. rész)

by Pylypenko Vadym

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2

KEREKASZTAL „MOBI AVIATION”

MODERN HATÁRINFRASTRUKTÚRA – SIKERES KÁRPÁTOK RÉGIÓ

2021. február 25-én a határ menti régiók konstruktív megbeszéléseken és tartalmas előadásokon vettek részt a Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósított és a romániai Máramaros Megyei Tanács által kezdeményezett „Légiközlekedés a Kárpátok térségében” című kerekasztal-beszélgetésen.

A rendezvényt a Kárpátaljai Regionális Tanács, a Máramaros Megyei Tanács és a Szatmár Megyei Tanács, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Kassai Önkormányzati Régió támogatta, nemzetközi intézmények aktív részvételével, nevezetesen: A Regionális Fejlesztési Intézmények Nemzetközi Szövetsége IARDI és az Európai Határmenti Régiók Szövetsége (AEBR). A kormány és az önkormányzat, a regionális fejlesztési intézmények, a nemzetközi szervezetek és a szakmai intézmények partnerségének köszönhető, hogy aktív vitát tudtunk szervezni erről az összetett témáról.

Martín Guillermo Ramírez, az Európai Határmenti Régiók Szövetségének (AEBR) főtitkára 

Az AEBR az egyik legerősebb nemzetközi szervezet, amely részt vesz az európai uniós szintű politikai döntéshozatalban, és amely több mint 100 határrégiót, önkormányzatot, euroregionális szövetséget és nemzetközi szervezetet foglal magában, amelyek makroregionális szinten fontos szerepet játszanak. Az AEBR az európai országok legjobb tapasztalatait gyűjti össze a gazdasági tevékenység különböző területein, beleértve a légi közlekedés fejlesztését is (a szerző megjegyzése).

Martín Guillermo Ramírez gyakorlati ajánlásokat adott a légi közlekedés fejlesztésére, valamint a regionális és helyi repülőterek szerepére vonatkozóan, és tájékoztatott az európai határrégiók tapasztalatairól és a légi közlekedés makroregionális szintű fejlesztésének tendenciáiról, feltárta a légi szolgáltatások fontosságát és kilátásait a Kárpátok régiójában a klaszterszemléleten keresztül.

Martín Guillermo Ramírez: A légi közlekedés fejlesztése a világjárvány kihívásai miatt meglehetősen ellentmondásos kérdés. Ugyanakkor a koronavírus és következményeinek leküzdése után a kapacitás helyreállítására irányuló intézkedéseket kell megtervezni. Ezért a Kárpátalja légi összeköttetéseinek fejlesztése a regionális repülőterek hálózatának fejlesztésének és a turisztikai szolgáltatások intenzívebbé tételének egyik fő eleme. A mai kihívásokban a regionális repülőterek fontos szerepet játszhatnak. A regionális repülőterek hálózatának fejlesztése során figyelembe kell venni a terep jellegét, és a nagyobb infrastrukturális központoktól távol eső helyszínekkel kapcsolatos szempontokat, ezért az infrastruktúra fejlesztésére irányuló munkának figyelembe kell vennie a különböző régiók légi közlekedésének jelenlegi állapotát is. A repülőtér-fejlesztés általában véve jó módja az infrastruktúra fejlesztésének, de a fejlődési tendenciákat figyelembe véve biztosítani kell a környezetvédelem kritériumait, valamint a kimerülő erőforrásokról a megújuló erőforrásokra való áttérés tendenciáját. A repülőterek közvetlen építésének, valamint a helyszínek és logisztikai csomópontok azonosításának ágazatában a sarkalatos pont a különböző közlekedési kapcsolatok kombinációja, amely a legnagyobb előnyt nyújtja a fogyasztók követelményeinek és igényeinek.

Az EU szintjén, Brüsszelben a különböző típusú szolgáltatások kombinálásának módjairól folynak a tárgyalások, és a légi összeköttetések terén a legfontosabb intézkedéseknek a központosított tervezéstől való eltávolodást, valamint a régiók képességeire és igényeire való összpontosítást kell jelenteniük. A határokon átnyúló kapcsolatokon és jószomszédi viszonyon alapuló együttműködés ezen aspektusában az összes közlekedési mód integrációja adhatja a legjobb eredményt, hatékonyan bevonva a magánszektort a beruházások megfelelő elosztása érdekében.

A multimodalitás kiemelkedő jelentőségű a regionális repülőterek fejlesztésében: több olyan repülőtér közötti együttműködés koordinálása, amelyeknek támogatásra van szükségük a vonatkozó szabványoknak való megfelelés és a járathálózatba való bevonás érdekében, ami a logisztikai bázis és az infrastruktúra megfelelő előkészítése után fog megtörténni.

A kis repülőgépek alkalmazkodnak a legjobban a régiók igényeihez, de bármely típusú légi összeköttetés fejlesztésének felgyorsítása rendkívül nehéz. Ezért a lépések sorrendje és a projektpartnerek és az érdekeltek koordinációja kulcsfontosságú szempont, amely lehetővé teszi a beruházások hatékonyabb vonzását és végrehajtását. A Kárpátok régiót a nagy lehetőségek övezetének tekintik, így annak fejlődése és virágzása kihatással lesz a Kárpátok régió valamennyi tagországának gazdasági rendszerére. A kis repülőgépek légiközlekedése területén fontosak a közös nemzetközi légiközlekedési projektek tapasztalatai, különösen a bázeli repülőtér fejlesztése, amely a franciáké, de német költségen épült. Természetesen jelenleg nehéz összehasonlítani az észak-rajnai régiót és a Kárpátok régiót, de ilyen példák már az egész EU-ban léteznek. Egy másik példa az osztrák és német határon lévő kis légikikötők építése, figyelembe véve a régiók helyi járatokra vonatkozó kéréseit. Kisvárosok, sőt falvak döntenek úgy, hogy helyi légi helyszíneket / repülőtereket hoznak létre, ami jelentősen növeli a gazdasági tevékenységet, és viszonylag kis befektetéssel nagyszerű eredményt ér el.

Az esemény végén Martín Guillermo Ramírez, az Európai Határmenti Régiók Szövetségének (AEBR) főtitkára az ukrán média számára tartott sajtótájékoztatón felszólalt, és méltatta a „Légi közlekedési kapcsolatok a Kárpátok térségében” kezdeményezést, amely további megvalósításra szorul és összhangban van a modern kihívásokkal:

Az utóbbi időben Európa igyekszik javítani a közlekedési infrastruktúrát, megváltoztatni a mobilitásról alkotott elképzelést, és multimodális megközelítést bevezetni a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Ezért a légi közlekedés fontossága új prioritást kapott a teljes közlekedési rendszer és az infrastruktúra egészének javítása mellett. A karanténkorlátozások és azok negatív következményei miatt meglehetősen nehéz fenntartani a kis repülőterek hálózatát, de a kis repülőgépek hatékony eszközei lehetnek nemcsak a határok, hanem általában a kapcsolatok átlépésének.

Már szó esett olyan példákról, mint a bázeli repülőtér, ahol a létesítmény egy országban található, egy másik ország tulajdonában van, és egy harmadik ország költségén épült, mivel egy kis repülőtér építése hatalmas lendületet ad az infrastruktúra fejlesztésének. A fő megközelítésnek a jó stratégiai tervezésnek, a koordinációnak és a klaszterszemléletnek kell lennie. A „Modern határinfrastruktúra – Sikeres Kárpátalja” projekt a klaszter szemlélet példájának tekinthető. Európában számos ilyen projekt létezik: még a Portugáliával határos Andalúzia (Spanyolország) példáját is említhetjük, ahol a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során klaszteres megközelítést alkalmaznak. Egy másik ágazat a villamosítás és a hidrogén üzemanyag használata, amely a légi közlekedés fejlesztésének fő irányának tekinthető az elkövetkező években.

Az IARDI Egyesület sajtószolgálata

Related Articles