A “MOBI” projekt partnerek 4. Virtuális Találkozója

by Pylypenko Vadym

2020 július 22-én került megrendezésre a „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok Régió” (MOBI) projekt partnereinek negyedik Virtuális Találkozója, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pénzügyi támogatásával.

A projektet egy nemzetközi konzorcium valósítja meg, beleértve a regionális önkormányzatokat és szakmai intézeteket, nevezetesen: Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége „IARDI” (Ukrajna), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Magyarország), Kassa Önkormányzati Régió (Szlovákia), Máramaros Megyei Tanács (Románia), Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (Románia), Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás (Ukrajna).


A projekt célja: egy fenntartható platform létrehozása az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitásához a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javításával, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítésével, amelynek célja a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban. A projekt egy közös Mobilitási Terv kidolgozását irányozza elő, amely tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén.

A virtuális megbeszélés fő feladata az volt, hogy a projekt partnerek megvitassák a Mobilitási Terv részleteit a nemzeti követelményeknek megfelelően, szakértői csoportokat alakítva megállapodjanak a vonatkozó dokumentáció formájáról és elkészítésének ütemtervéről. A megbeszélés részvevői egyeztették a projekt tevékenységeinek megvalósítását.

Ezenkívül pontosították a projekt honlapjának fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos kommunikációs intézkedéseket a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 útmutató dokumentumai által meghatározott követelményekkel összhangban.

A virtuális megbeszélés részvevői megállapodtak abban, hogy augusztus 26-án tartják a következő virtuális találkozót, és megállapodtak arról, hogy a „„Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok Régió” (MOBI) 1. Partnerségi találkozóját on-line formában tartják meg 2020 novemberében. A konferencia szervezésének a formája a határ menti régiók járványügyi helyzetétől függ, remélve a jobb helyzetet és a határok megnyitását. Ezenkívül néhány módosítást egyeztettek az on-line eseményekhez kapcsolódóan, és az on-line csatlakozáshoz szükséges eszközökről, webkamerákról.

Sajtótájékoztató PDF fomátumban

“IARDI” Nemzetközi Szövetség Sajtóközpontja

Related Articles