A “MOBI” projekt partnerek 3. Virtuális Találkozója

by Pylypenko Vadym

2020. június 24-én került megrendezésre a „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok Régió”  (MOBI) projekt partnereinek harmadik Virtuális Találkozója, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pénzügyi támogatásával. A találkozót a Vezetõ Kedvezményezett, a Regionális Fejlesztési Intézmények Nemzetközi Szövetsége “IARDI” kezdeményezte.

A projektet egy nemzetközi konzorcium valósítja meg, beleértve a regionális önkormányzatokat és szakmai intézeteket, nevezetesen: Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége „IARDI”  (Ukrajna), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Magyarország), Kassa Önkormányzati Régió (Szlovákia), Máramaros Megyei Tanács (Románia), Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (Románia), Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás (Ukrajna).

 A projekt célja: egy fenntartható platform létrehozása az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitásához a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javításával, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítésével, amelynek célja a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban. A projekt egy közös Mobilitási Terv kidolgozását irányozza elő, amely tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén.

A virtuális találkozó fő feladata a Projekt Megvalósítás Cselekvési Terv struktúrájának a megvitatása volt, és a projekt partnerek  menedzsmenti listájának elfogadása és módosítása. Ezenkívül mindegyik partner áttekintette a megtett intézkedéseket. Megbeszélték a Mobilitási Terv korábbi struktúráját  és a projekt Kommunikációs Tervének egyes szempontjait a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Htaáron Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 útmutatóiban rögzített követelményeknek megfelelően. A megbeszélés kiterjedt az egyes régiókban szakértői csoportjainak kialakítására.

A Virtuális Találkozó részvevői megállapodtak abban, hogy a következő virtuális találkozót 2020. július 22-én tartják. A tervezett kick-off meeting/ nyitó találkozó időpontja és formája a határ menti régiók járványügyi helyzetétől függ, remélve a jobb helyzetet és a határok megnyitását.

Sajtótájékoztató PDF fomátumban

“IARDI” Nemzetközi Szövetség Sajtóközpontja

Related Articles