Întâlnirea virtuală 3D a partenerilor din proiectul „MOBI”

by Pylypenko Vadym

Pe data de 24 iunie 2020, a avut loc întâlnirea virtuală 3D a partenerilor proiectului „Infrastructură modernă de frontieră – O Regiune Carpatică de Succes” (MOBI) implementat cu sprijinul financiar al Programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020. Întâlnirea a fost inițiată de Beneficiarul principal, Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională „IARDI”.

Proiectul „Infrastructura modernă de frontieră – O Regiunea Carpatică de succes” (MOBI) este implementat de la 1 martie 2020, de către Consorțiul internațional, care include organisme regionale de autoguvernare și instituții profesionale, și anume: Asociația internațională a instituțiilor de dezvoltare regională „IARDI” (Ucraina), Autoguvernarea județului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria), Autoguvernarea Regiunii Košice (Slovacia), Consiliul județean Maramureș (România), Unitatea administrativă teritorială a județului Satu Mare (România) și Serviciul rutier din regiunea Trancarpatia (Ucraina).

Scopul proiectului este: crearea unei platforme durabile pentru mobilitatea transfrontalieră eficientă a persoanelor și a mărfurilor, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport și de frontieră, consolidarea cooperării între guverne și organizații profesionale care vizează dezvoltarea legăturilor de transport în regiunile de frontieră din Ucraina, România, Slovacia și Ungaria. Proiectul prevede dezvoltarea unui plan comun de mobilitate, care va include planuri regionale ale fiecărei regiuni de frontieră în domeniul infrastructurii de transport și de frontieră, dezvoltarea serviciilor feroviare, a serviciilor de transport aerian internațional etc.

Obiectivul principal al întâlnirii de lucru a fost de a discuta structura planului de acțiune pentru implementarea proiectului, de a conveni și de a modifica lista membrilor echipelor partenere ale proiectului. În plus, fiecare dintre parteneri a examinat măsurile luate. Au fost discutate structura anterioară a planului de mobilitate și anumite aspecte ale planului de comunicare al proiectului, în conformitate cu cerințele documentelor îndrumătoare ale programului ENI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020. Au continuat discuțiile privind formarea grupurilor de experți în fiecare regiune.

Participanții la reuniunea virtuală au convenit să organizeze următoarea întâlnire virtuală pe 22 iulie 2020. Data și formatul reuniunii inițiale planificate depinde de situația epidemiologică din regiunile de frontieră, cu speranța unei situații mai bune și a deschiderii a hotarelor.

Comunicat de presă în format PDF

Centrul de presă al Asociației Internaționale „IARDI”

Related Articles