3. virtuálne stretnutie projektových partnerov „MOBI“

by Pylypenko Vadym

24. júna 2020 sa uskutočnilo 3. virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizovaného s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020. Stretnutie inicioval hlavný príjemca, Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“.

Projekt „Moderná hraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) sa realizuje od 1. marca 2020 medzinárodným konzorciom, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) ), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureș (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavnou úlohou pracovného stretnutia bolo prediskutovať štruktúru Akčného plánu implementácie projektu, odsúhlasiť a doplniť zoznam členov tímov projektových partnerov. Každý z partnerov referoval o realizovaných aktivitách. Diskutovalo sa o štruktúre plánu mobility a určitých aspektoch komunikačného plánu projektu v súlade s požiadavkami usmerňujúcich dokumentov Programu ENI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Diskutovalo sa aj o vytvorení odborných skupín v každom regióne.

Účastníci virtuálneho stretnutia sa dohodli, že sa ďalšie virtuálne stretnutie uskutoční 22. júla 2020. Dátum a formát plánovanej úvodnej konferencie projektu závisí od epidemiologickej situácie v hraničných regiónoch, s nádejou na lepšiu situáciu a otvorenie hraníc.

Tlačová správa vo formáte PDF

Tlačové stredisko medzinárodnej asociácie „IARDI“

Related Articles