A MOBI projekt partnerek 5. Virtuális Találkozója

by Pylypenko Vadym

2020. augusztus 26-án került megrendezésre a „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok Régió” (MOBI) projekt partnereinek ötödik Virtuális Találkozója, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pénzügyi támogatásával.

A projektet egy nemzetközi konzorcium valósítja meg, beleértve a regionális önkormányzatokat és szakmai intézeteket, nevezetesen: Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége „IARDI” (Ukrajna), Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Magyarország), Kassa Önkormányzati Régió (Szlovákia), Máramaros Megyei Tanács (Románia), Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység (Románia), Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás (Ukrajna).

A projekt célja: egy fenntartható platform létrehozása az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitásához a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javításával, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítésével, amelynek célja a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban. A projekt egy közös Mobilitási Terv kidolgozását irányozza elő, amely tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén.

A munkamegbeszélés fő célkitűzései a projekten belül tervezett tevékenységek, a Mobilitási Terv javasolt struktúrájához fűzött megjegyzések megvitatása, valamint a projekt honlapjának fejlesztése voltak. Megvitatták továbbá a tervezett tevékenységek módosításának és a projekt tevékenységek kombinált formában történő lebonyolításának szükségességét (online rendezvények és regionális szintű személyes szakértői találkozók).

A Virtuális Találkozó részvevői megállapodtak abban, hogy a következő virtuális találkozót 2020. szeptember 2-án tartják.

Sajtótájékoztató PDF fomátumban

“IARDI” Nemzetközi Szövetség Sajtóközpontja

Related Articles