5. virtuálne stretnutie projektových partnerov „MOBI“

by Pylypenko Vadym

26 augusta 2020 sa uskutočnilo 5. virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizovaného s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Projekt „Moderná hraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) sa realizuje od 1. marca 2020 medzinárodným konzorciom, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) ), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureș (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavným cieľom pracovného stretnutia bola diskusia o plánovaných aktivitách v rámci projektu, poznámky k navrhovanej štruktúre plánu mobility a vývoj webovej stránky projektu. Diskutovalo sa aj o nevyhnutnosti úpravy plánovaných aktivít a realizácii projektových aktivít v kombinovanom formáte (online pripojenie a osobné stretnutia odborníkov na regionálnej úrovni).

Účastníci pracovného stretnutia sa dohodli, že ďalšie virtuálne stretnutie sa bude konať 2. septembra 2020.

Tlačová správa vo formáte PDF

Tlačové stredisko medzinárodnej asociácie „IARDI“

Related Articles