by otiko

MODERNÁ HRANIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - ÚSPEŠNÝ KARPATSKÝ REGIÓN

Projekt „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ „MOBI“ sa realizuje od 1. marca 2020 s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020. Projekt realizuje medzinárodné konzorcium, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureš (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď. Read more…