Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Mikhalovce – Vyšné Nemecké

by Pylypenko Vadym

V kontexte súčasných trendov rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky na východnom Slovensku sa projekt „Cyklotrasa Mihalovce – Vyšne Nemetske“ stáva významnou iniciatívou zameranou na zvýšenie obľuby bicyklov ako ekologického a ekonomického spôsobu dopravy. .

Hlavná sieť cyklistických komunikácií v Košickom kraji je definovaná ako cykloturistika s dôrazom na jej kompatibilitu s dopravnou obslužnosťou kraja a zabezpečenie bezpečného každodenného pohybu miestnych obyvateľov na bicykli.

Účelom siete je prepojiť najvýznamnejšie turistické destinácie v regióne s napojením na turistické destinácie susedných regiónov (regióny Prjašivskij a Banskobystryskyj) a štátov (Ukrajina a Maďarsko).

Hlavnou osou siete v Košickom samosprávnom kraji je medzinárodná cyklotrasa „Eurovelo 11“ Ďalej sa rozvíja do vetiev tvoriacich medzimestské cyklomagistrály, ktoré sa následne napájajú na miestne a regionálne cykloturistické trasy. Vypracovaná koncepcia zohľadňuje aj návrhy napojenia na existujúcu sieť cykloturistiky.

Pre kompletné informácie si stiahnite PDF súbor v slovenskom jazyku

Technická dokumentácia pre stavebné povolenie stiahnuť PDF súbor v slovenskom jazyku

Related Articles