Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Velyki Slementsi, stanica SVK/UA – Chorna nad Tysoyu, železničná stanica, visutý most cez rieku Latoritsa

by Pylypenko Vadym

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cyklodopravy v Košickom kraji na roky 2022-2027-2030 (ďalej len Cyklostratégia KSK) je strednodobý strategický dokument, ktorý voľne vychádza z Cyklostratégie na roky 2014-2020. Koncepcia nového cyklu Stratégie KSK má za cieľ prepojiť a doplniť ho s ďalšími strategickými dokumentmi, najmä s Plánom trvalo udržateľného rozvoja mobility KSK, Cyklokomunikačnou kostrovou sieťou KSK a Stratégiou rozvoja cestnej dopravy KSK. Tento čas sa viaže na nové programové obdobie SR a Európskej únie do roku 2030.
Vychádza zo znalosti situácie najmä v oblasti cyklistiky a cyklistickej infraštruktúry, keďže neexistujú systematické štúdie opráv, ktoré by určovali podiel cyklistickej dopravy na území Košického kraja. Napriek tomu je strategická vízia primárne zameraná na zvýšenie počtu cyklistov a cyklistov, pretože to je hlavný ukazovateľ efektívnosti vynaložených prostriedkov na rozvoj cyklistickej a cyklistickej infraštruktúry.
Cyklostratégia KSK navrhuje riešenia, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju cyklodopravy a cyklodopravy v kraji za predpokladu vzájomnej spolupráce regionálnych subjektov zainteresovaných na implementácii stratégie na princípe partnerstva. Stratégia je vypracovaná v súlade s cieľmi existujúcich strategických dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Dôležitou súčasťou strategického dokumentu je prehodnotenie a rozšírenie cyklistickej siete Skeleton siete v Košickom kraji a jej napojenie do všetkých miest v súlade s Plánom udržateľnej mobility kraja.

Pre kompletné informácie si  stiahnite PDF súbor v slovenskom jazyku

Technická dokumentácia pre stavebné povolenie stiahnuť PDF súbor v slovenskom jazyku

Mapu cyklotrasy si stiahnite PDF

Podporný dokument 1 stiahnuť PDF súbor v slovenskom jazyku

Podporný dokument 2 na stiahnutie PDF v angličtine

Related Articles