Východisková situácia pre vypracovanie spoločného Mobility Plánu partnerov projektu MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región (Baseline research)

by Pylypenko Vadym

Cieľom predkladaného dokumentu je vytvorenie udržateľnej platformy pre efektívnu výmenu informácií reflektujúcich cezhraničnú mobilitu ľudí a tovarov, dopravnú hraničnú infraštruktúru a prepojenia verejnej dopravy. Dokument je výsledkom práce pracovných skupín, pozostávajúcich z partnerov projektu MOBI a zapojených expertov, ktoré sú dôkazom posilnenia spolupráce medzi samosprávami či profesijnými organizáciami. Z predkladanej informačnej platformy bude možné čerpať podnety pre synchronizáciu činností na rôznych stranách hranice. Predkladaný dokument tvorí podklad pre vypracovanie spoločného strategického dokumentu s názvom CBC Mobility Plan, ktorý je hlavným výstupom projektu MOBI – Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región.

stiahnuť PDF v slovenčine

Related Articles