Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020

by otiko

Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020 je výstupom projektu „Slovensko-ukrajinské kultúrne centrum – vytvorenie a posilnenie spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ podporeného EÚ v rámci Programu ENPI pre cezhraničnú spoluprácu Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Cieľom návrhu stratégie je poslúžiť ako podklad pre ďalšie programovanie rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny a vyššími územnými celkami Slovenskej republiky – Prešovským a Košickým samosprávnym krajom.

Related Articles